Szybki kredyt ...

>>> Szybki i łatwy dostęp do pożyczek od 300 zł <<< Wielkanoc Image Banner 750 x 100

Example frontpage imageKredyt jest pożyczką pieniężną zaciągniętą w banku na określony cel, czas oraz za określony procent. Udzielanie kredytów przez banki jest jednym z ich podstawowych ich zadań. Kredyt otrzymuje się na określony czas, po którym należy go zwrócić.
Z tytułu udzielonych kredytów bank uzyskuje odsetki od kredytu, które to stanowią jego wynagrodzenie i których to wysokość zależy od wysokości udzielonego kredytu. Odsetki te płaci kredytobiorca i są one dla niego kosztem. Kredyty bankowe pełnią następujące funkcje: - kreatywną - polega ona na tworzeniu pieniądza. Bank udzielając kredytu działa jak emitent pieniądza, bowiem kwota udzielonego kredytu jest przeznaczona na określone wydatki i działa tak jakby kredytobiorca otrzymał określoną kwotę pieniężną. - płatniczą, która umożliwia kredytobiorcy zapłacenia swoich płatności wierzycielom. - finansową - polega ona na stworzeniu możliwości sfinansowania przedsiębiorstwom ich działalności. - kontrolną - bank udziela kredytu jedynie wypłacalnym i wiarygodnym kredytobiorcom

Wybierz jaki kredyt mieszkaniowy/gotówkowy

>>> <<<